Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Artikel 1 - Användarvillkor

1.1.1 Vi tillhandahåller tjänster till dig enligt de meddelanden, villkor och bestämmelser som anges i detta avtal. Dessutom ska du följa de regler, riktlinjer, policyer, villkor och bestämmelser som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna webbplats och dessa villkor.

1.1.2 Innan du fortsätter måste du läsa detta avtal eftersom användningen av webbplatsen innebär att du accepterar alla villkor i detta avtal.

1. 2 Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera innehåll, information eller annat material via denna webbplats som (a) innehåller buggar, virus, maskar, fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper; (b) är ärekränkande, hotfull, ärekränkande, obscen, pornografisk, diskriminerande eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt Förenta staternas lagar eller lagarna i andra länder som kan vara tillämpliga, eller c) gör intrång i upphovsrätt, patent, varumärke, servicemärke, affärshemlighet eller annan äganderätt som tillhör någon annan person. mydailyneeds.se kan förse dig med en konto-identifikation och ett lösenord för att du ska kunna få tillgång till och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifiering anses du vara auktoriserad att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och mydailyneeds.se har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan tillgång eller användning av webbplatsen.

1.3 Genom att godkänna dessa Användarvillkor genom att använda Webbplatsen, intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år får du använda denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar du härmed mydailyneeds.se en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast för shoppingändamål och inte för kommersiell användning eller användning för tredje parts räkning, förutom när mydailyneeds.se uttryckligen har tillåtit det i förväg.

1.4.1 Varje brott mot detta avtal kommer att resultera i ett omedelbart återkallande av den licens som beviljas i detta avsnitt utan föregående meddelande till dig.

1.4.2 Om inte vårt företag uttryckligen tillåter det i förväg, är allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, design, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp, skriftliga och andra material som finns på denna webbplats (kollektivt kallat "innehåll") endast avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda informationen på webbplatsen kommersiellt eller använda webbplatsen till förmån för någon annan verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och/eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till om vi anser att kundens beteende strider mot tillämplig lag eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, hyra ut, överföra, översätta, modifiera, göra om ingenjörskonst, demontera, skilja ut eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den, såvida inte vårt företag uttryckligen och skriftligen har gett sitt tillstånd.

1.5 Du är ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av den här webbplatsen av någon som använder det lösenord och den identifiering som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan åtkomst till och användning av den här webbplatsen faktiskt är auktoriserad av dig eller inte, inklusive men inte begränsat till all kommunikation och överföring och alla skyldigheter (inklusive men inte begränsat till ekonomiska skyldigheter) som görs genom sådan åtkomst eller användning. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för det lösenord och den identifiering som tilldelats dig.

1.7 Du ska omedelbart meddela mydailyneeds.se om obehörig användning av ditt lösenord eller din identifiering eller om något annat brott eller hot om brott mot säkerheten på denna webbplats.

Artikel 2 - Leveranspolicy

2.1 Vi använder oss främst utav Postnord som leverantör men i vissa undantag kan andra leverantörer kommas till användning.

2.2 När du har lagt din beställning får du spårningsinformation om din beställning inom 1-3 arbetsdagar om detta inte uppfylls vänligen kontakta oss.  

2.3 Vi kan meddela dig om vi förväntar oss att överskrida det förväntade leveransdatumet, men vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust, ansvar, kostnad, skada eller utgift som uppstår på grund av försenad leverans i den utsträckning som lagen tillåter.

2.4 Det kan hända att vi inte kan leverera produkter till vissa platser. I sådana fall kommer vi att informera dig och ordna med annullering och återbetalning av beställningen eller leverans av beställningen till en annan leveransadress som bekräftats av dig.

2.5 Risken för produkten övergår till dig vid leverans till leveransadressen, och även när leveransen försenas på grund av att du inte uppfyller dina skyldigheter enligt dessa villkor. Risken övergår den dag då leveransen skulle ha skett om du inte hade uppfyllt dina skyldigheter.

2.6 Om du inte är tillgänglig för att ta emot leverans eller upphämtning av din beställning kan vi ge dig ett kort med instruktioner för en ny leverans eller upphämtning från transportören. 

2.7 Om leveransen eller hämtningen försenas på grund av din vägran att ta emot leveransen, eller om du inte tar emot leveransen eller hämtar din beställning från transportören, kan vi debitera dig för alla andra kostnader som  uppkommit för oss för att skicka tillbaka beställningen till avsändaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som står till buds för oss.

2.8 Varorna skickas inom 1-3 arbetsdagar, i undantagsfall 3+ arbetsdagar efter bekräftelse på mottagandet av betalningen. Standardleveranstiden är 5-8 arbetsdagar, i undantagsfall 8+ arbetsdagar, om inget annat anges i varubeskrivningen. Ägaren skickar inte direkt. Beställningen skickas av tillverkaren så snart hela beställningen finns i lager hos tillverkaren.

2.9 Våra fraktvillkor gäller endast i Sverige.
Det är möjligt att beställa från andra länder, men vår fraktpolicy gäller inte för sådana beställningar.

 

Artikel 3 - Information om företaget


Moderni

Har du några frågor eller vill du ha mer information om produkten? Oavsett vilket har du kommit till rätt ställe. Skicka ett e-postmeddelande till oss på: kontakt.moderni@gmail.com